Financiële kerncijfers

Dit is een verkorte weergave van onze financiële kerncijfers.

Baten

13.060.728

euro

Egalisatie-reserve

324.930

euro

Exploitatie- resultaat

-59.117

euro

Resultaat Instelling

-137.590

euro

Solvabiliteit

15,9%

Omzetverdeling

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl info@nictiz.nl