Organisatie

Personele feiten en cijfers 

peildatum 31-12-2019

Aantal interne medewerkers

63

55,53 fte

Aantal externe medewerkers

86

46,82 fte

Gemiddelde leeftijd (internen)

43

jaar

Gemiddelde duur dienstverband

4,5

jaar

Aantal vrouwen (intern)

38

Aantal mannen (intern)

25

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl info@nictiz.nl