Jaarverslag 2019

Nictiz in vogelvlucht

De kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Uniek in haar kennis en expertise van informatiestandaarden. Onpartijdig, nationaal en steeds vaker internationaal. Dát is Nictiz. Zorgverleners en zorggebruikers moeten kunnen vertrouwen op een veilige, betrouwbare en eenduidige manier van medische gegevensuitwisseling. Dit helpt de gezondheid van patiënten en cliënten te verbeteren: betere gezondheid door betere informatie. Nictiz speelt daarin een belangrijke rol. Enerzijds door het gebruiksgericht ontwikkelen, beheren en onderhouden van informatiestandaarden. Anderzijds door het verspreiden van kennis over digitale informatie-uitwisseling.

Voorwoord

Nictiz 2019: Samen werken aan betere gezondheid

Betere gezondheid door betere informatie. Dat is waar Nictiz voor staat. Nictiz levert een bijdrage aan de digitale informatie-uitwisseling in de zorg op twee fronten. Enerzijds door ontwikkelen en onderhouden van informatiestandaarden, anderzijds door kennis over informatie-uitwisseling te genereren en uit te dragen. Onze mensen werken daar iedere dag gemotiveerd aan. Dat doen we echter niet alleen. In samenwerking met het Ministerie van VWS, de koepel- en brancheorganisaties, zorginstellingen, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en leveranciers wordt gewerkt aan de ontwikkeling en het werkend krijgen van informatiestandaarden in de praktijk. Het Ministerie van VWS nam in 2019 steeds meer regie over de digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Er wordt gewerkt aan een wet elektronische uitwisseling die het gebruik van standaarden gaat verplichten. Een grote verandering die Nictiz omarmt, omdat daarmee ons werk nog meer effect gaat krijgen. Het stelt tegelijkertijd ook eisen aan de praktische werking en het gebruik van de standaarden. Daarom staat in 2020 de daadwerkelijke implementatie van de door Nictiz ontwikkelde standaarden en expertise, hoog op de agenda. In november brachten de leden van het Informatieberaad Zorg een bezoek aan Nictiz en vZVZ. Via 'een reis door het medicatieproces' presenteerden we wat onze ‘lessons learned’ op dit gebied zijn en hoe we deze in de praktijk brengen. Maar er was natuurlijk meer in 2019. We hebben goede bijdragen geleverd aan de informatie-uitwisseling in de zorg. In dit jaarverslag tonen we hier met gepaste trots een overzicht van. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwe initiatieven gestart zoals onze bijdragen aan het VWS-programma Uitkomstgerichte Zorg en het implementatieprogramma Medicatieoverdracht. 2019 markeerde tevens het einde van een tijdperk. Na 7 jaar gaven we samen met het NIVEL voor de laatste keer de eHealth-monitor uit. Deze wordt in een andere vorm gegoten en Nictiz stopt met de activiteiten op dit terrein. Nu, juni 2020, hebben we al enige tijd te maken met COVID-19. We werken thuis, we reizen niet of nauwelijks en hebben minder direct contact. Hoewel iedereen hier nadelen van ondervindt, biedt het tegelijkertijd ook nieuwe kansen. De druk op de zorgsector zorgt voor een extra belasting op onze werkzaamheden, maar is tegelijkertijd een extra impuls voor de digitalisering in de zorg. Op die golf werken we mee aan (de versnelling van) de implementatie en het gebruik van informatiestandaarden in de zorg. Ik wil VWS, alle veldpartijen en onze samenwerkingspartners bedanken voor het vertrouwen in Nictiz. Samen maken we de zorg beter.

Leonique Niessen

Directeur/bestuurder a.i. Nictiz

De raad van toezicht

Informatietechnologie in de zorg ontwikkelt zich snel – maar nog lang niet zo snel als zou kunnen en als wenselijk is. Nictiz levert hieraan een bijdrage door standaarden te ontwikkelen en kennis over informatie-uitwisseling te genereren en uit te dragen. Ieder jaar is opnieuw een spannende zoektocht hoe die rol nu weer het beste vervuld kan worden. Ook 2019 was een jaar waarin die zoektocht op een eigen wijze gestalte kreeg. Zo ging het Ministerie van VWS – mede op aangeven van de Tweede Kamer – steeds duidelijker lijnen uitzetten voor informatie-uitwisseling in de zorg, en dat maakte een goede aansluiting en afstemming steeds belangrijker. In de loop van het jaar werden daar steeds betere vormen voor gevonden. Intern was het een jaar van personele wisselingen. Lies van Gennip, die de organisatie vorm had gegeven vanaf 2011, verliet Nictiz. Ze wilde het stokje doorgeven aan een nieuwe directeur die de organisatie weer een nieuwe fase in zou helpen. De Raad van Toezicht is haar dankbaar voor alles wat ze tot stand heeft gebracht. Inmiddels biedt 2020, mede door de ontwikkelingen rond COVID-19, weer nieuwe uitdagingen. Nictiz blijft zich inspannen om de dynamiek die dat oplevert, adequaat te ondersteunen.

Prof. dr. P. van Lieshout

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van toezicht in 2019

  • Peter van Lieshout (voorzitter): onder meer Hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur-generaal gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Hanny Kemna: IT auditor, adviseur en bestuurder met internationale ervaring
  • Maarten Klomp: huisarts gezondheidscentrum Achtse Barrier, Eindhoven, bestuurslid InEen
  • Mirjam van Velthuizen: lid raad van bestuur UMC Utrecht
  • Wout Adema: directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en voormalig lid van raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl info@nictiz.nl