Nieuwe en verbeterde zibs in publicatie 2020 van Nictiz

Goed nieuws voor de huisartsenzorg, geboortezorg, geestelijke gezondheidszorg en oncologie. Zij gaan gebruikmaken van de nieuwe zibs (zorginformatiebouwstenen) die onderdeel zijn van de zibs publicatie 2020. Zo leggen ook de betreffende zorgprofessionals in deze sectoren belangrijke zorginformatie gestructureerd vast aan de bron en kunnen zij deze eenduidig uitwisselen. Tevens bevat de publicatie wijzigingen op bestaande zibs die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

SNOMED CT in dienst van digitaal gegevens uitwisselen

SNOMED CT is de taal van een zorgverlener die de computer begrijpt. In 2020 zijn 225.000 SNOMED-termen beschikbaar in het Nederlands. Deze termen ondersteunen het werken in de hele zorg. De SNOMED-woordenschat schept samen met zorginformatiebouwstenen (zibs) Eenheid van Taal. Eenheid van Taal is nodig voor standaardisatie en standaardisatie is nodig om medische gegevens digitaal te kunnen uitwisselen.

Basis voor Europese uitwisseling elektronische gezondheidsgegevens

X-eHealth

Stel, iemand raakt op werkbezoek in Denemarken betrokken bij een aanrijding. Gewond aan beide benen beland die persoon daar in het ziekenhuis. Dan is het ideaal als de Deense zorgverleners kunnen zien dat je allergisch bent voor bijvoorbeeld paracetamol of dicloflenac. Ook is het handig dat de in Denemarken gemaakte röntgenfoto’s inzichtelijk zijn voor de behandelend arts in Nederland. Om dit soort gegevensuitwisselingen binnen Europa te realiseren is project X-eHealth (spreek uit: cross-eHealth) opgezet. Als werkgroepleider is Nictiz verantwoordelijk voor een aantal van deze uitwisselingen.

Nictiz Academie vergroot kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg

Als dé kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg wil Nictiz haar kennis delen. De Nictiz Academie die begin 2020 werd opgericht, speelt daarin een belangrijke rol.

AI: meer medische data nodig, maar wel op een verantwoorde manier

Om artificial intelligence nuttig te laten zijn in de zorg zijn heel veel medische gegevens nodig. Het delen van deze - vaak persoonsgebonden - gegevens met organisaties die AI willen ontwikkelen, gebeurt gelukkig niet zonder meer. Hoe kunnen deze data op een verantwoorde manier beschikbaar komen? Op die vraag richt Nictiz zich.

Nictiz-verkenning op API’s - ‘application programming interfaces’

Betere gegevensuitwisseling voor netwerkzorg

Wat kunnen application programming interfaces (API’s) betekenen voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens in de zorg? In 2020 ziet een whitepaper hierover het licht. API’s blijken uiterst geschikt voor gegevensuitwisseling die hogere eisen stelt, zoals de communicatie binnen netwerkzorg. Co-auteur Gerda Meijboom licht toe.

De juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, voor zorgverlener en patiënt

Twiin ontwikkelt een landelijk afsprakenstelsel om de uitwisseling van medische gegevens technisch mogelijk te maken. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande afsprakenstelsels en infrastructuren. Verenigd in Twiin werken de betrokken partijen (zie inzet) aan duurzame oplossingen waarmee zorgverleners informatie kunnen delen. Als één van deze partijen, levert Nictiz onmisbare kennis over Eenheid van taal, de noodzakelijke informatiestandaarden en digitale informatie-uitwisseling. Twee van onze speerpunten zijn de informatiestandaard Basisgegevenset Zorg (BgZ) en Beeldbeschikbaarheid.