Huisartsoverdrachten toegepast binnen PGO’s, Huisartswaarneming geschikt gemaakt voor SEH

Informatiestandaarden Huisartsoverdrachten en Huisartswaarneming uitgebreid

Op een huisartsenpost kan een waarnemend arts relevante gegevens inzien, van een voor hem of haar vreemde patiënt die binnenkomt. Met de patiëntsamenvatting, mogelijk gemaakt door de informatiestandaard Huisartswaarneming van Nictiz, kan de arts een juiste diagnose stellen en een passende behandeling voorschrijven. Door toedoen van COVID-19 was het in 2020 plotseling van groot belang dat ook SEH-artsen over deze samenvattingen konden beschikken. Maar dan van COVID-19-patiënten die op de SEH worden binnengebracht. Met een aantal aanpassingen maakte Nictiz de standaard in korte tijd geschikt voor deze toepassing. Ook de informatiestandaard Huisartsoverdrachten werd uitgebreid.

Elektronische gegevensuitwisseling vastgelegd in wet

Op verzoek van de zorgsector belooft toenmalig minister Bruno Bruins in 2018 regie te pakken om elektronische gegevensuitwisseling te gaan versnellen. Eind 2018 start het ministerie van VWS het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Egiz). Daarmee werkt het aan een wet. Nictiz is vanaf dag één betrokken.

Standaardisatie gegevensuitwisseling in geboortezorg toekomstbestendiger

Het Perinataal Woordenboek & Dataset, kortweg ook wel PWD is in 2020 verder gemoderniseerd. PWD, de Nederlandse informatiestandaard voor de geboortezorg, zorgt ervoor dat belangrijke informatie over een zwangerschap gedeeld kan worden tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg.

Betere zorg door samen beslissen

Welke behandeling past mij het beste? Is afwachten of niet behandelen wellicht beter dan behandelen? Zorgverlener en patiënt horen hierover samen te beslissen. Dit gaat het makkelijkst als beiden inzicht hebben in zorguitkomsten: informatie waarop je een behandelkeuze kunt baseren. Het programma Uitkomstgerichte zorg 2018-2022 van VWS wil patiënten beter informeren, zodat zij kunnen meebeslissen. In het programma werken acht partijen samen; veldpartijen en kennisorganisaties zoals Nictiz en ICTU zijn betrokken bij de uitvoering.

Drie bijzondere uitbreidingen informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg

Belangrijke medische gegevens van vóór de geboorte van een kind, in het EPD van het kind. Dat is lastig want een ongeboren kind heeft nog geen BSN-nummer en dus nog geen EPD. Binnen de Nictiz informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de eerste stap gezet om dit toch mogelijk te maken. Wanneer een moeder ter bescherming van haar kind een vaccinatie tegen kinkhoest heeft ontvangen, wordt dit nu in het zogenaamde moederdossier vastgelegd. In het bijhorende kinddossier wordt naar die gegevens verwezen. Uiteindelijk moet er een automatische koppeling komen die de informatie direct beschikbaar maakt in het kinddossier, zodra de baby is geboren.

Nictiz-oplossing uit 2005 is belangrijke schakel in strijd tegen corona

Eind 2019 zag de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in Azië een ontwikkeling die de druk op de IC’s wel eens zou kunnen verhogen. En nog voordat we vanaf maart 2020 in het nieuws dagelijks op de hoogte werden gehouden van de aantallen coronabesmettingen en ziekenhuis- en IC-opnames, kwamen de intensivisten met een dringend verzoek aan Nictiz. Of de online tool www.zorg-capaciteit.nl uit 2005 een update kon krijgen.

Informatiestandaarden: overzicht activiteiten 2020

Wat is er gebeurd met welke informatiestandaard? Wat levert dat op in de praktijk? Klik hier voor een overzicht