Patiëntgegevens beschikbaar voor de patiënt

Als patiënt wil je kunnen beschikken over je eigen patiëntgegevens. Als mede-initiatiefnemer van Stichting MedMij draagt Nictiz eraan bij om informatie uit verschillende zorgdossiers te laten samenkomen in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De gegevens vanuit huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg, het medicatieoverzicht en ziekenhuisgegevens zijn als eerste aan de beurt.

Wegiz geeft samenwerking NEN en Nictiz nog meer inhoud

NEN en Nictiz werken sinds jaar en dag samen. Normen in relatie tot de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de wetgeving zelf, versterken die samenwerking. Nictiz levert de informatiestandaarden en schrijft mee aan de normen. Quintus Bosman, strategisch adviseur bij Nictiz: “Vanwege de Wegiz krijgt onze samenwerking nóg meer inhoud.”

Grensoverschrijdende samenwerking

Bij de grenzen van Nederland gaan mensen vrij in en uit. Dan kan het gebeuren dat een Duitser in Nederland zorg nodig heeft of een Nederlander in Duitsland. Voor medische zorg in de grensregio willen Duitsland en Nederland patiëntengegevens digitaal uitwisselen. Zo compleet mogelijke informatie maakt een betere en veiligere behandeling mogelijk. Nictiz en haar Duitse evenknie Gematik zetten daarvoor beiden in de grensstreek een pilot op, samen met betrokken zorgverleners.

Nictiz en DHD werken samen tegen COVID-19

Op verzoek van artsen uit ziekenhuizen ontwerpt Nictiz in 2020 samen met de stichting DHD (Dutch Hospital Data) COVID-19-gerelateerde termen. Deze nieuwe termen worden toegevoegd aan de Nederlandse SNOMED-woordenschat. Deze toevoeging maakt onder andere uniforme rapportage mogelijk en (internationale) statistiek.