Publieksjaarverslag 2021

Nictiz is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg.

Nictiz ontwikkelt en beheert standaarden. Deze standaarden maken digitale informatie-uitwisseling mogelijk. Wij zorgen ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Daarnaast verzamelt en deelt Nictiz kennis over digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Daarbij kijken wij niet alleen naar Nederland maar ook naar wat er internationaal gebeurt.