Nictiz beheert een groot aantal standaarden, zowel generieke standaarden (zibs, terminologie) als zogeheten ‘use-case specifieke informatiestandaarden’. In de organisatie van het beheer zoeken we naar hoe we beter kunnen aansluiten bij de behoeften van leveranciers en zorginstellingen. Het gaat dan om zaken als samenhangender en transparanter releasebeleid, maar zeker ook over het beter ontsluiten en vindbaar maken van alle relevante informatie. Naast het beheren van standaarden bereiden we ons ook voor op een mogelijke nieuwe taak, namelijk het beheer van het stelsel van standaarden.

Wetgeving voor elf gegevensuitwisselingen in de zorg

In 2021 is hard gewerkt aan vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: verpleegkundige overdracht , digitaal voorschrijven en ter hand stellen van medicatie, beeld- en verslaguitwisseling, en de samenvatting van het patiëntendossier (Basisgegevensset Zorg). Bovendien is het pakket gegevensuitwisselingen waarvoor wetgeving komt, uitgebreid van vier naar elf uitwisselingen.

Browser helpt je kijken in medische terminologie SNOMED

SNOMED is het internationale medisch terminologiestelsel van en voor zorgprofessionals. In 2021 beëindigde Nictiz een groot vertaalproject waarna 270.000 medisch gevalideerde Nederlandse begrippen plus 5.000 patiëntvriendelijke termen beschikbaar kwamen. Hoe houd je die toegankelijk? Nictiz maakte daarvoor een browser. Deze browser geeft zorgverleners en al diegenen die medische informatie verwerken inzicht in betekenissen en in relaties met andere begrippen.

Online samenwerkingsplatform ART-DECOR vernieuwd

Om nieuwe informatiestandaarden te bouwen is het online samenwerkingsplatform ART-DECOR van onschatbare waarde. Zeker nu Nictiz dit platform in 2021 compleet nieuw heeft opgezet. De basis voor deze applicatie is daarmee nog beter op orde. Gebruikers zoals het Integraal Kankercentrum Nederland merken dat de nieuwe opzet van ART-DECOR een mooie opfrissing is.

“Het is superfijn dat ART-DECOR een grote update krijgt. Als gebruikers zien wij dat de nieuwe release een mooie opfrissing is ten opzichte van de oude release. Er zitten nieuwe mogelijkheden in en er zijn nog wat stappen te zetten: daaraan werkt IKNL in 2022 graag samen verder.”

Mirte Tilma, Integraal Kankercentrum Nederland

Visie op zibs biedt eerste aanzet tot zib-strategie

Wat zijn zibs? Inderdaad, zorginformatiebouwstenen. Maar wat kun je er precies mee? Wat is hun plek in het zorginformatiestelsel? En wat zijn de vraagstukken die om nadere ontwikkeling vragen en hoe gaan wij daarmee om? Zibs worden nu niet altijd eenduidig geïnterpreteerd en gebruikt. Dat zorgt voor dilemma’s bij de ontwikkeling van een nieuwe zib, voor onvoldoende zib-compliance en voor vraagstukken in beheer- en releasebeleid. Als antwoord op deze vragen en kwesties werkten wij in 2021 aan de Nictiz productvisie Visie op zibs.

Quality Assurance

Kwalitatief goede en toepasbare informatiestandaarden ontwikkelen en beheren

Om kwalitatief goede en toepasbare informatiestandaarden te ontwikkelen is het belangrijk dit te doen op een manier die wij kunnen herhalen en controleren. Dat komt ook het beheer van al ontwikkelde standaarden ten goede. Om dit te bereiken startte Nictiz in 2021 met het uitwerken van haar kernprocessen. Bij het realiseren van informatiestandaarden werken wij nauw samen met onze externe stakeholders.

Door de kernprocessen vast te leggen in proceskaarten en procesbeschrijvingen, duidelijke verantwoordelijkheden in de processen en door gebruik te maken van standaard templates verhogen we de kwaliteit van de informatiestandaarden. Door het inrichten en formaliseren van de procesbeheerorganisatie kunnen we continu werken aan de verbetering van deze processen.