Als landelijke onafhankelijke kennisorganisatie heeft Nictiz veel kennis beschikbaar over digitale informatievoorziening in de zorg. Wij zien het als onze taak deze kennis transparant en toegankelijk te maken, te verspreiden en door te ontwikkelen. Nationaal, maar ook internationaal. Onze ambitie is het totale kennisniveau over digitale informatievoorziening in de zorg in Nederland naar een hoger plan te tillen en voortdurend verder te kijken dan de dag van vandaag. Dit alles vanuit het belang van een duurzaam zorginformatiestelsel. Het nu volgende hoofdstuk illustreert bovenstaande. Het betreft een selectie van onze activiteiten op dit gebied, uitgevoerd in 2021 en waarvan een aantal nog doorloopt in 2022.

Internationale samenwerking: het eHealth Netwerk

Sinds februari 2021 zit Nederland het eHealth Netwerk (eHN) mede voor. eHN is een platform waarin de ministeries van volksgezondheid in de EU samenwerken. Doel is grensoverschrijdende uitwisseling van zorginformatie mogelijk maken. In de EU is gezondheidszorg vooral een nationale aangelegenheid. Maar de EU-landen beseffen dat zij sommige vraagstukken beter samen kunnen aanpakken en dat de sleutel voor versnelling ligt in gezamenlijke afspraken over interoperabiliteit. Zo werd bijvoorbeeld in 2021 in een half jaar een EU Digitaal Corona Certificaat gerealiseerd.

Internationale kennisdeling: TEHDAS

In opdracht van het ministerie van VWS neemt Nictiz actief deel aan TEHDAS. TEHDAS staat voor Towards European Health Data Space. Het is ingesteld rond het gezondheidsprogramma 2020 van de Europese Commissie. Een samenwerking van 25 Europese landen steunt de inrichting van een European Health Data Space door bijvoorbeeld mogelijke gezamenlijke uitgangspunten te formuleren. Dit helpt de Europese Commissie de European Health Data Space op te zetten. Nictiz richt zich in TEHDAS met name op semantische interoperabiliteit of Eenheid van Taal.

UNICOM: veilige medicatiebewaking over grenzen heen

Je bent op vakantie in het buitenland en ontdekt tot je schrik dat je je medicijnen vergeten bent. Je kunt niet zonder, dus gaat naar een lokale apotheek. Daar krijg je een middel met dezelfde naam. Helaas bevat dit middel niet dezelfde werkzame stoffen als de naamgenoot in Nederland. Dit kan leiden tot bijwerkingen of zelfs een ziekenhuisopname. Wanneer elke apotheker voortaan beschikt over de juiste informatie van beide middelen, kunnen we dit soort situaties voorkomen.

Patiëntgegevens voor paramedici vaak incompleet

Paramedici baseren een behandeling op de diagnose die zij vooraf stellen. Voor een juiste diagnose en behandeling is inzicht nodig in alle relevante patiëntgegevens. Zo moet een fysiotherapeut van een hartpatiënt met rugklachten weten wat de belastbaarheid is van het hart. Onderzoek van Nictiz wijst onder andere uit dat paramedici niet altijd beschikken over cruciale gegevens. De gegevens zijn niet compleet en bovendien ontbreekt functionaliteit om gegevens digitaal uit te wisselen. In januari 2021 bracht Nictiz hierover een rapport uit, dat praktische opvolging kreeg.

In 2021 zag de Nationale Routekaart Databeschikbaarheid AI het licht. De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), Nictiz en het Ministerie van VWS onderzochten daarvoor wat de achterliggende oorzaken voor het ontbreken van data voor AI zijn. 31 gevonden bouwblokken voor databeschikbaarheid die nog onvoldoende ontwikkeld bleken te zijn, werden geclusterd op hoofdonderwerp in een overzichtelijke routekaart: een leidraad om te concretiseren hoe en met welke vaart wij in Nederland kunnen komen tot meer bruikbare data voor AI. Voor gezondheid kan AI alleen dan optimaal werken als veilig, betrouwbaar en transparant voldoende en kwalitatief goede data beschikbaar is. Het Ministerie van VWS, de Nederlandse AI Coalitie, Nictiz en het veld zelf formuleerden samen een nationale routekaart.

Goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg

NicTALK is de podcastserie van Nictiz, gepresenteerd door Sabine Uitslag. Samen met een expert van Nictiz gaat zij elke aflevering in op de vraag: wat is er nodig voor goede digitale informatie-uitwisseling in de zorg? Lees de blogs van de experts en luister naar de podcastafleveringen voor meer verdieping.