Aantal informatiestandaarden

20

Aantal informatiestandaard- kwalificaties

Acute zorg - 6 Jeugdgezondheidszorg - 5 Geboortezorg - 2 Huisartsgegevens - 1 Medicatieproces - 9 Medicatieveiligheid - 2

Totaal: 25

Nictiz Academie

Trainingen

42 intern en 7 extern

Deelnemers

448 intern en 128 extern

55%

Ontwikkeld door Nictiz

45%

Ingekocht of ontwikkeld door samenwerkingspartners

Activiteiten voor kennisdeling en -uitwisseling

Beurzen en congressen

26

Publicaties

Sprekers op podium

5

Webinars

Podcasts

49

Trainingen (Nictiz Academie)

Websitegebruik

415.240

Paginaweergaven

Unieke paginaweergaven

149.237

Gebruikers

231.107

Sessies (bezoeken)

Nictiz Terminologiecentrum

Nieuwe SNOMED-vertalingen

Totaal aantal SNOMED-vertalingen

266.000

Nictiz Architectuurteam

(gestart sinds juli 2021)

Frequentie samenkomen Architectuur-klankbord

Eens per 6 weken

Frequentie samenkomen Architectuur-board

Eens per 6 weken

Nictiz Zib-centrum

Gepubliceerde zibs

Wijzigingsverzoeken

241

Nieuwe zib-aanmeldingen

17

Vragen via BITS*

*omgeving waar wijzigingsverzoeken, vragen en nieuwe zib-aanmeldingen binnenkomen

Vragen via e-mail beheerzib@nictiz.nl

200

Onze financiƫle kerncijfers

Baten

24.138.032

euro

Egalisatiereserve

1.706.907

euro

Exploitatieresultaat

1.424.665

euro

Resultaat Instelling

1.186.644

euro

Solvabiliteit

21%

Omzetverdeling