Wie zijn wij

Nictiz is een professionele, onpartijdige kennisorganisatie: open, verbindend, bevlogen en betrouwbaar.

Voorwoord

2021 was een bijzonder druk jaar. In alle sectoren werd de urgentie gevoeld om de digitale uitwisseling van zorggegevens te versnellen. Dat betreft niet alleen de informatie-uitwisseling voor de patiëntenzorg maar ook de beschikbaarheid van data voor beleidsondersteuning, kwaliteitsverbetering en onderzoek. Voor Nictiz betekent dit een toenemende vraag naar onze (informatie)standaarden en naar (nieuwe) kennisproducten, die eenheid van taal, techniek en toepassing verduidelijken en implementatie ondersteunen.

Nictiz werkt aan een samenhangend stelsel van standaarden dat voorspelbaar en betrouwbaar is. Doel is een nationaal duurzaam zorginformatiestelsel. In 2021 werkte Nictiz opnieuw met veel partijen samen om dit met elkaar te realiseren. Een complexe opgave in een veld met veel partijen en veel verschillende systemen en oplossingen. Voor Nictiz’ activiteiten betekent dit naast de ontwikkeling en het beheer van standaarden, steeds vaker (een deel van) de uitvoering en nieuwe initiatieven om toekomstige (digitale) ontwikkelingen te verkennen.

Opnieuw groeide de organisatie van Nictiz. De interne processen en cultuur – mede door het thuiswerken – vroegen daardoor ook aandacht. Er is door de organisatie veel energie gestoken in het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de kwaliteit van onze producten. Open, verbindend, bevlogen en betrouwbaar zijn de vier kernwaarden van Nictiz. Herkenbaar in de manier waarop we samen werken en herkenbaar in onze medewerkers.

Nictiz ontwikkelt zich steeds verder als professionele kennisorganisatie, met als doel de verbetering van de informatievoorziening in de zorg voor patiëntenzorg, kwaliteitsverbetering en innovatie en onderzoek: betere gezondheid, door betere informatie. In dit jaarverslag een weergave van onze bijdrage en activiteiten om te komen tot een duurzaam informatiestelsel in Nederland.

Ik wil onze samenwerkingspartners bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
“Alleen ga je sneller, samen komen we verder.”

Leonique Niessen

Directeur-bestuurder Nictiz

Raad van Toezicht

Digitale informatie-uitwisseling in de zorg is cruciaal. Gelukkig werd dat ook benadrukt in het regeerakkoord dat partijen in december 2021 uitbrachten. Er wordt meer wetgeving op dit gebied aangekondigd en een substantieel bedrag uitgetrokken voor de ontwikkeling en implementatie van digitale standaarden en vormen van informatie-uitwisseling. Het momentum op het gebied van digitalisering, dat met corona een duidelijke gedwongen impuls had gekregen, lijkt zo behouden.

Voor Nictiz betekende dit (nog) meer druk om aan een samenhangend stelsel van standaarden te werken. Die opdracht is met veel energie opgepakt. Het jaar 2021 liet dan ook wederom een substantiële groei van de organisatie zien. Nictiz bleef zich richten op de kerntaak van het ontwikkelen van standaarden. Daarnaast is zij in toenemende mate betrokken bij activiteiten die daar aan raken zoals innovatie, ondersteuning bij implementatie en het vergaren van kennis over de wijze waarop informatie-

uitwisseling in de zorg goed werkt en verder uitgewerkt zou kunnen worden. Bij al die activiteiten weegt een productieve samenwerking met de relevante partijen zwaar voor Nictiz.

De organisatie groeide en professionaliseerde: er werd veel energie gestoken in het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en Quality Assurance. Er staat inmiddels een stevige organisatie die goed in staat is om de uitdagingen van de komende jaren adequaat te ondersteunen. De Raad van Toezicht heeft met vreugde het forse tempo gevolgd waarin de organisatie zich ontwikkelt. Ze gaat er vanuit dat Nictiz ook de komende jaren in staat is adequaat een bijdrage te leveren aan de verbetering van de informatie-uitwisseling in de zorg en mee te bewegen met de veranderende organisatorische en bestuurlijke constellaties waarin dat geschiedt.

Prof. dr. P. van Lieshout

voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht in 2021

  • Peter van Lieshout voorzitter onder meer hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur-generaal gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Hanny Kemna IT auditor, adviseur en bestuurder met internationale ervaring
  • Maarten Klomp voormalig huisarts gezondheidscentrum Achtse Barrier, Eindhoven, bestuurslid InEen
  • Marlies van Elst lid raad van toezicht van VSB Fonds en lid van de raad van commissarissen van BNG Bank
  • Mirjam van Velthuizen Lid RvB, CFO ProRail en voormalig lid RvB, CFO UMC Utrecht

Aantal medewerkers

0

Aantal internen (98,38 Fte)

0

Aantal externen (62,66 Fte)

Gemiddelde leeftijd

jaar

Verdeling man / vrouw intern

0

Vrouwen

0

Mannen

Leeftijdscategorie intern

0

20 tot 30 jaar

0

30 tot 40 jaar

0

40 tot 50 jaar

0

50 tot 60 jaar

0

60+ jaar

Verdeling man / vrouw extern

0

Vrouwen

0

Mannen

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450